Neuhradili ste poistné?

Urobte tak čo najskôr, vyhnete sa tým možným nepríjemnostiam. Podľa zákona totiž musí byť každé motorové vozidlo kryté povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla počas celého obdobia, kedy je v evidencii motorových vozidiel, a to bez výnimky.

Pripomíname:

  • Pokiaľ sa dopravná nehoda stane v období, za ktoré nie je uhradené poistné, môže od Vás poisťovňa žiadať čiastočné alebo dokonca aj úplné preplatenie škody.
  • Neminie Vás pokuta, ak ste poistenie vôbec neuzatvorili, alebo poistenie zaniklo pre neplatenie. Neplatnosť poistky odhalí kontrola aj niekoľko rokov spätne a pokuta môže byť udelená až do výšky 100 000 Sk [3 319,39 €].
  • Včasným uhradením poistného predídete zbytočným problémom, pretože poistná zmluva síce zaniká mesiac po dátume splatnosti poistného, avšak podľa zákona č.188/2006 je majiteľ vozidla povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu na zvyšok poistného obdobia v tej istej poisťovni.

Dobrá rada:

Pre istotu si platnosť svojej zmluvy skontrolujte kliknutím na: skontrolovať platnosť zmluvy.