FAQ – časté otázky

Aké doklady potrebujem k uzatvoreniu poistenia vozidla?

občiansky preukaz, technický preukaz, resp. osvedčenie o evidencii vozidla

Ako rýchlo budem mať vozidlo poistené keď poistnú zmluvu uzatvorím cezwww.poisti.to

Poistná ochrana vozidla začína momentom, keď od nás dostanete a podpíšete poistnú zmluvu a pošlete ju na našu adresu. Štandardne je to do 48 hodín od vyplnenia údajov na stránkach poisti.to 

Aké výhody mi ponúka Vaša spoločnosť?

Okrem doručenia poistnej zmluvy priamo do Vašej e-mailovej schránky získavate od násdarček, ktorý Vám bude doručený na Vašu adresu uvedenú v poistnej zmluve. Ďalšou výhodou pre Vás do budúcnosti je poskytovaný komplexný servis. Ten zahŕňa úplnú starostlivosť a správu o Vašu poistnú zmluvu počas celej doby jej trvania. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov Vám pomôžeme vzniknuté situácie zvládnuť, zabezpečiť všetky formality a poskytneme Vám odbornú pomoc. 

Zaujala ma Vaša ponuka a chcem získať uvedené výhody a darček.

Stačí do príslušnej poisťovne, kde máte uzatvorené poistenie zaslať tlačivoVýpoveď PZ doplnené o potrebné údaje v lehote minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia – tj. pred dátumom uvedeným vo Vašej poistnej zmluve ako výročný deň. Potom si už len od nasledujúceho dňa po ukončení predchádzajúcej zmluvy na portáli www.poisti.to dojednajte novú zmluvu, zodpovedajte niekoľko ďalších otázok a získate všetky uvedené výhody a jako bonus aj malý darček, ktorý Vám príde poštou.

Kedy je potrebné uhradiť poistné?

Odporúčame Vám uhradiť poistné on-line ihneď pri uzatvorení poistenia, čím sa vyhnete možným nepríjemnostiam v prípade poistnej udalosti. Ak uhradíte poistné cez internet banking, platba ide priamo na účet poisťovne a poistka je preto okamžite v platnosti. Taktiež môžete platiť prevodným príkazom, ktorý Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu.

Prečo je potrebné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Ak držiteľ, vlastník motorového vozidla nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie hrozí mu pokuta až do výšky 100 000 Sk [3 319,39 €], keďže povinnosť mať toto poistenie je vyžadovaná zo zákona.

Prečo by som si mal uzatvoriť aj havarijné poistenie vozidla?

Pri havarijnom poistení sa poistenie vzťahuje okrem škody po nehode, ktorá vznikne na Vašom vozidle, aj na škody spôsobené živelnými pohromami, vandalizmom – tj. cudzím zavinením, prípadne na krádež. Viac informácií o výhodných sadzbách havarijného poistenia pre našich klientov Vám radi poskytneme na našej infolinke. 

Ako mám postupovať keď sa mi stane poistná udalosť? 

Na našej stránke si môžete stiahnuť tlačivo Záznam o dopravnej nehode, na ktorom si zaznamenáte všetky podrobnosti o dopravnej nehode, ktoré tiež odporúčame nosiť vo Vašom vozidle. Prípadne možete nahlásiť poistnú udalosť na zelenej linke  príslušnej poisťovne.Je veľmi dôležité, aby ste každú poistnú udalosť nahlásili do poisťovne včas, aj keď je výška Vašej škody zanedbateľná, keďže je niekedy veľmi tažké odhadnúť skrytú škodu a poisťovňa by si pre zanedbanie tejto povinnosti mohla spôsobenú škodu voči Vám uplatňovať.

Čo je pre mňa ako klienta dôležité po novele zákona o PZP? 

Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa zákona č.381/2001 Z. z. o PZP, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.

Na aké škody sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie? 

Poisťovni vyplýva zo zákona povinnosť uhradiť škodu spôsobenú na zdraví, náklady vzniknuté pri usmrtení, škody na veciach, ušlý zisk, náklady právneho zastúpenia poškodeného a náhradu nákladov, ktoré v súvislosti s dopravnou nehodou vznikli. 

Môžem službe poisti.to dôverovať?

Služba poisti.to je realizovaná prostredníctvom spoločnosti SENTIA, s.r.o., ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti poisťovacieho agenta na území Slovenskej republiky. Platnosť uvedenej licencie si môžete skontrolovať na www.nbs.sk

Čo ak sa potrebujem poistiť až za niekoľko týždňov či mesiacov? 

Dátum začiatku zmluvy si môžete pri telefonickom dojednaní alebo cez internet stanoviť ľubovoľne.

Zelené linky

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s: 0800 122 222 (Infolinka) 
  • AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko:  02 29 29 29 29 
  • ČSOB poisťovňa, a.s: 0850 111 303 (Infolinka) 
  • Generali Slovensko, a.s.: 0850 111 117 (volania zo SR), +421 2 58 276 666 (volania zo zahraničia) 
  • Komunálna poisťovňa, a.s.: 0850 111 566 (volania zo SR), +421 2 52 62 72 82 (volania zo zahraničia) 
  • KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s.:  0850 111 577 (volania zo SR), +421 2 5728 1670 (volania zo zahraničia) 
  • Groupama poisťovňa, a.s.: 0850 211 411 (Infolinka) 
  • UNIQA poisťovňa, a.s.: 0850 111 400 
  • Wűstenrot Poisťovňa, a.s.: 02 / 57889 900 (Hotline)